ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προκειμένου να αυξήσουν την χρησιμότητά τους και να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη, οι εφαρμογές Ημεροδείκτης για Android και Ημεροδείκτης στο web, του δίνουν την δυνατότητα να ελέγχει αν κάποια πρόσωπα από τις επαφές του/της έχουν την ονομαστική τους εορτή μια συγκεκριμένη ημέρα και προαιρετικά να τους στείλει μήνυμα με ευχές. Στην περίπτωση Ημεροδείκτη στο web, αν ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτή την δυνατότητα, θα πρέπει συνδεθεί στην εφαρμογή μέσω Google ώστε αυτή να έχει πρόσβαση σε ορισμένα από τα προσωπικά του στοιχεία.

Και στις δύο εφαρμογές, η διαχείριση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη γίνεται όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • Ποια στοιχεία συλλέγονται
  • Τα στοιχεία ταυτοποίησης στο Google, δηλαδή το όνομα (username) και ο αριθμός μητρώου χρήστη (userid).
  • Τα στοιχεία των επαφών που ο χρήστης έχει καταχωρημένες στο Google.
 • Πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που συλλέγονται
  • Τα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα και αριθμός μητρώου χρήστη) φυλάσσονται από τον Ημεροδείκτη στο web σε cookies προκειμένου ο χρήστης να αναγνωρίζεται από την εφαρμογή.
  • Τα στοιχεία των επαφών του χρήστη (όνομα, email, κινητό τηλέφωνο) συλλέγονται αποκλειστικά για να παρουσιαστούν σε αυτόν. Η διεύθυνση email ή ο αριθμός κινητού  χρησιμοποιούνται επί πλέον και για την αποστολή μηνύματος στον συγκεκριμένο παραλήπτη εφόσον ο χρήστης τον επιλέξει.  Οι εφαρμογές δεν αποθηκεύουν αυτά τα στοιχεία, δεν τα μοιράζονται και γενικά δεν τα χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
 • Αποστολή email ή SMS
  • Προκειμένου να αποστείλουν SMS ή e-mail εκ μέρους του χρήστη σε επαφές που έχουν την ονομαστική τους εορτή, οι εφαρμογές χρησιμοποιούν σχετικές προγραμματιστικές δυνατότητες. Δεν έχουν άδεια να διαβάσουν μηνύματα του χρήστη και δεν χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα που σχετίζονται με αυτά.

 


PRIVACY POLICY

In order to become more useful and improve the user experience, the applications “Almanac for Android” and “Almanac on the Web” give users the possibility to check whether some of  their contacts have their name-day on a particular day and optionally send them SMS or email  with greetings. In the case of  Almanac on the Web, if the user wishes to use this feature, he/she must connect to the application via Google so that the application has access to some of his personal data. 

In both applications the personal data of users are managed as described below:

 • What information is collected
  • Google identification data, namely the username and the userid.
  • The contacts data that users have registered on Google.
 • How the collected data is used
  • The identification data (Google username and userid) are stored by Almanac on the Web in cookies in order for the user to be identified by the application.
  • The details of the user’s contacts (name, email address, mobile phone) are collected exclusively to be presented to him/her. Especially the mobile phone number and the email address are also used to send a message to the specific recipient, if the user selects him/her. The applications do not store this information, do not share it, and generally do not use it in any other way.
 • SMS and Email sending
  • In order to send SMS or email on behalf of the user to contacts that have their name-day, the applications use relevant programming features. They have no permission to read user messages and do not use data related to them in any way.